Home » AKADEMIK » Pembimbing Tesis

Category Archives: Pembimbing Tesis

Dosen Pembimbing Tesis (Angkatan I)

No.

Nama Mahasiswa

Pembimbing

1

Ari Sapto Nugroho

1.     Dr. Tri Jalmo           

2.     Dr. Agus Suyatna

3.     Dr. Noor Fadiawati 

2

Arif Vivi Aningsih

1.    Dr. Tri Jalmo         

2.    Dr. Sunyono    

3.    Dr. Chandra E

3

Bertiayu Ceriasari

1.    Dr. Sunyono           

2.    Dr. Ratu Betta

3.    Dr. Abdurrahman  

4

Catarina Maria W

1.    Dr. Abdurrahaman

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Dr. Undang Rosidin

5

Denny Harnova

1.    Dr. Abdurrahaman

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Prof. Dr. Agus Suyatna

6

Erni Zakia K.

1.     Dr. Abdurrahaman

2.     Dr. Tri Jamo

3.     Dr. Sunyono

7

Lili Maryani

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Tri Jalmo

8

Nurhayati

1.    Dr. Tri Jalmo

2.    Dr. Abdurrahaman

9

Nurhayati

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Dr. Abdurrahman

10

Nurliana

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. Sunyono

3.    Prof. Agus Suyatna

11

Pusfarini

1.    Dr. Abdurrahman

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Prof. Dr.Agus Suyatna

12

Ratna Dewi Andriani

1.    Dr. Sunyono

2.    Prof. Buhani

3.    Dr. Tri Jalmo

13

Rinawati

1.    Dr. Abdurrahaman

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Dr. Chandra E

14

Rosida

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. Dr. Tri Jalmo.

3.    Abdurrahman

15

Rosita

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. Tri Jalmo

3.    Dr. Abdurrahman

16

Sabtinalia Indra

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. Undang Rosidin

3.    Dr. Tri Jalmo

17

Siti Nurhalimah

1.    Dr. Tri Jalmo

2.    Dr. Sunyono

3.    Dr. Sunyono

18

Sri Mulyani

1.    Dr. Tri Jalmo

2.    Dr. R. Betta

19

Utami Pribadi Putri

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Ratu Betta.

3.    Prof. Buhani

 

Bandar Lampung, Januari 2015
Ketua Prodi S2 Keguruan IPA

ttd.

Dr. Tri Jalmo, M.Si
NIP 196109101986031005

Dosen Pembimbing Tesis (Angkatan II)

 

NO

Nama Mahasiswa

Pembimbing

1

Iis Haerunisa

1423025024

1.    Dr. Sunyono    

2.    Dr. R. Betta   

2

Sahtoni

1423025029

1.    Prof. Dr. Agus Suyatna.

2.    Dr. Posman

3

Andry Roberto

1423025020

1.    Prof. Dr. Agus Suyatna.

2.    Dr. Tri Jalmo

4

Cris Ayu Setyaningsih

1423025022

1.    Dr. Tri Jalmo

2.    Dr. Abdurrahaman

5

Neni Yuliantina

1423025026

1.    Dr. Tri Jalmo

2.    Dr. Abdurrahaman

6

Anisa Oktina Sari Pratama

1423025021

1.    Dr. Abdurrahaman

2.    Dr. Tri Jalmo

7

Umi Erna

1423025031

1.    Dr. Abdurrahman

2.    Dr. Undang Rosidin

8

Afria Susana

1423025032

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Tri Jalmo

9

Rosiana Aisyiah

1423025028

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Tri Jalmo

10

Nurul Insani

1423025027

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. R. Betta

11

Sinta Mutiara

1423025030

1.    Dr. Noor Fadiawati

2.    Dr. Abdurrahman

12

Mutmainah

1423025025

1.    Dr. Sunyono

2.    Dr. Tri Jalmo

13

Elly Andini

1423025023

1.    Dr. Abdurrahman, M.Si

2.    Dr. Tri Jalmo, M.Si

 

 

Bandar Lampung, September 2015
Ketua Prodi S2 Keguruan IPA

ttd.

Dr. Tri Jalmo, M.Si
NIP 196109101986031005